Heeft u vragen? Mail ons: info@ocean.nl
Kantoor: Koningin Julianaplein 10 (Den Haag CS)

Over ons

Foto_Koninginnegracht - kopie

Ocean Real Estate Ocean Real Estate is gevestigd in het Centraal Station van Den Haag; een echt Haags vastgoedbedrijf met als kernactiviteit het beleggen en handelen in onroerend goed. Ocean Real Estate investeert voornamelijk in de particuliere sector (woningen, studio’s, appartementen) en in beperkte mate ook in commercieel onroerend goed. Hierbij gaat het voornamelijk om functionele en courante objecten, gelegen in de Randstad en bestemd voor langdurig gebruik door particulieren en bedrijven. Kwalitatief beheer, gezonde rendementen en duurzaamheid zijn kernwaarden waar de organisatie op gestoeld is. Dit komt naar voren door de transparante handelswijze, de duidelijke lange termijn visie en het hoge kwaliteitsniveau van renovatie, revitalisatie en onderhoud. Visie De stelling dat vastgoed per definitie waardevast is, valt niet altijd en overal meer te verdedigen. Historisch gezien laten investeringen in onroerend goed een trendmatige stijging zien. Afhankelijk van de locatie en de functie van het onroerend goed, liggen er nog voldoende kansen. Nog meer dan in het verleden, zal de locatie en de kwaliteit van het object doorslaggevend zijn voor een positieve waardeontwikkeling. Hierbij zal de nadruk op duurzaamheid komen te liggen, wat o.a. betekent het constructief omgaan met leegstand en de revitalisatie van onroerend goed. Missie Ocean Real Estate streeft naar een aanzienlijke vergroting van haar portefeuille, voornamelijk door directe acquisitie en deels door projectontwikkeling. Daarnaast is het streven om ca. 15-20% van de portefeuille te laten bestaan uit winkels, op A of B locaties in de grote steden. Verder wil Ocean Real Estate inspelen op lokale en internationale ontwikkelingen, zoals investeringen in studentenhuisvesting in de Randstad en verdere verkenning van opkomende landen.

© Copyright 2017, Ocean Real Estate B.V.
Disclaimer Privacy Statement